Mājokļa apdrošināšana

Cilvēks allaž meklējis drošības sajūtu. To iespējams sasniegt, gan filozofiski pieejot savai eksistencei, gan izmantojot instrumentus, ko radījuši citi cilvēki. Apdrošināšana ir viens no veidiem, kā pasargāt sevi no liekām raizēm, pret noteiktu atlīdzību iegādājoties apdrošināšanas polises. Mājoklis ir viena no svarīgākajām dzīves sastāvdaļām, tāpēc apdrošināšanas kompānijas ir padomājušas par aizsardzības izveidi arī dzīvojamai platībai. Nekustamo īpašumu vēlams apdrošināt, lai pasargātu sevi no neparedzētiem un liekiem tēriņiem gadījumos, kad dzīvojamo platību ietekmējusi ugunsnelaime, zagļi, savā vai kaimiņu mājoklī noplūdis ūdens vai īstenojušies citi pēkšņi un nejauši bojājumi. Nekustamā īpašuma apdrošināšana noteikti būs nepieciešama, ņemot bankas kredītu mājokļa iegādei.

Apdrošināšanas līgumā, atkarībā no apdrošināšanas pakalpojumu kopuma, tiek noteikta naudas summa, pret kuru apdrošināšanā pret zaudējumiem vai bojājumiem ir apdrošināta mantiskā vērtība vai intereses. To sauc par apdrošinājuma summu. Iegādājoties apdrošināšanas polisi, apdrošinātais maksā apdrošināšanas prēmiju – noteikto maksājumu par apdrošināšanu. Apdrošināšanas prēmija atkarīga no dažādiem īpašumu raksturojošiem lielumiem: dzīvojamās platības lieluma, mājokļa atrašanās vietas, stāva. Ja tas ir dzīvoklis, tad, aprēķinot apdrošināšanas izmaksas, tiek ņemts vērā istabu skaits, sērija (sērijveida dzīvokļiem), platība, laiks, cik sen atpakaļ bijis kapitālais remonts, konstrukcija (materiāls), tādi papildelementi kā pirts esamība, tas, vai dzīvoklis atrodas 1. stāvā, signalizācija, kamīns, apdzīvotība (dienas gadā), vai tas tiek izīrēts vai atrodas īpašnieka lietošanā, vai ir dzelzs durvis. Ja īpašuma vērtība tiek novērtēta īpaši augstu, apdrošinātājs var pieprasīt ierīkot signalizāciju, noslēgt apsardzes līgumu. Līdzīgs vērtēšanas process notiek privātmājas vai rindu mājas apdrošināšanas gadījumā. Papildus tam tiek ņemts vērā jumta seguma veids. Tāpat apdrošināšanas risku vidū klients var lūgt ierēķināt kustamās mantas apdrošināšanu. Taču ir arī citi apstākļi, kas ietekmē apdrošināšanas prēmijas lielumu, piemēram, pašrisks – naudas izteiksmē vai procentos izteikta daļa no zaudējuma vai apdrošinājuma summas, kas, apdrošināšanas gadījumam iestājoties, jāsedz klientam. Jo paša risks ir mazāks, jo polise izmaksā dārgāk. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam – situācijai, kad apdrošinātājs sedz klientam radušos zaudējumus – tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *