Latvijas nauda – eiro

Latvija jau kopš 2004. gada 1. maija ir Eiropas Savienības dalībniece un Eiropas Savienības Ekonomikas un Monetārās Savienības dalībniece. Tāpēc Latvijas valstij bija paredzēts līdz 2008. gada 1. janvārim pāriet uz Eiropas vienoto valūtu eiro. 2005. gada 1. janvārī Latvijas Banka piesaistīja latu eiro pēc kursa: 1 EUR = 0,702804 LVL.[1] Taču sakarā ar nestabilo ekonomisko situāciju un tai sekojošo Latvijas finanšu un pārvaldes krīzi (2008—2010), pāreju uz eiro atlika līdz 2014. gada 1. janvārim.

Jāuzsver, ka eiro ir kopējā valūta deviņpadsmit Eiropas Savienības valstīm, kas veido Eiropas Monetāro Savienību.

Latvijas nauda ir monētas jeb starptautiskas eiro monētas, kas laistas apgrozībā 2014. gada 1. janvārī. Uz Latvijas valsts izlaisto eiro monētu tā dēvētās nacionālās puses (kas katrā eirozonas valstī izdotām monētām ir atšķirīga) ir atveidoti dažādi Latviju raksturojoši simboli.

Piemēram, uz Latvijas 1 un 2 eiro monētu valsts puses ir attēlots tautumeitas portrets (no pirmskara Latvijas Republikas 5 latu monētas), uz 10, 20 un 50 centu monētām — Latvijas lielā ģerboņa attēls un uz 1, 2 un 5 centu monētām — Latvijas mazā ģerboņa attēls. Jāuzsver, ka šos dizaina paraugus ir apstiprinājusi Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu padomes Eiro monētu apakškomiteja.

Svarīgi minēt, ka banknotes visā eiro zonā ir pilnībā identiskas. Arī citu valstu eiro monētām vienas puses dizains ir visās valstīs kopīgs, taču monētu otras puses dizainu katra valsts izvēlas pati. Jāuzsver, ka tieši monētu dizains dara naudas izveidi sarežģītāku, taču daudzveidīgums ir interesants jebkuram debitoram.

Ir interesanti salīdzināt dažādu valstu eiro monētas, kas ļauj spriest par konkrētās valsts nozīmīgiem simboliem un dažādiem vēstures notikumiem. Jāuzsver, ka dizaina atšķirības nemaina faktu, ka pilnībā visas eiro monētas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis ikvienā eiro zonas valstī.

Savos finansu darījumos esi prātīgs un atbildīgs – veic naudas darījumus izlasot visus līguma noteikumus un tikai tad, ja Tev ir atbilstoša maksātspēja. Eiro valūtai ir ļoti liela nozīme gan mūsu ikdienā, gan plānojot lielākus dzīves notikumus, vajadzības un vēlmes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *