Latvijas Banka

Latvijas Banka ir galvenā banka Latvijā, tā savā darbībā ir neatkarīga. Bet tās uzdevumus nosaka Latvijas Republikas likums “Par Latvijas banku”. Bez Latvijas Bankas darbības mūsu ikdiena būtu apgrūtināta, jo nebūtu iespējams izmantot eiro valūtu, kā arī veikt svarīgus ikdienas darījumus. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir veicināt ekonomikas stabilitāti un tās attīstību.

Svarīgākie valsts centrālās bankas uzdevumi ir:

 • noteikt un īstenot monetāro politiku, lai nodrošinātu cenu stabilitāti valstī;
 • emitēt valūtu (eiro);
 • veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību Latvijas Republikā;
 • izsniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām, izņemot kredītiestādes, atļaujas (licences) ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai uzņēmējdarbības veidā;
 • vākt, reģistrēt un apkopot finanšu un valsts maksājumu bilances datus, kā arī publicēt apkopoto statistisko informāciju;
 • pārvaldīt ārējos aktīvus;
 • darboties kā valdības finanšu aģentam.”

Latvijas Bankai ir divas galvenās funkcijas:

 • Īstenot naudas (monetāro) politiku valstī – nodrošināt naudas stabilitāti;
 • veikt komercbanku un citu kredītiestāžu uzraudzību.

Interesanti un noderīgi fakti par Latvijas Bankas darbību

Nepieciešamības gadījumā Latvijas Banka var naudu no apgrozības izņemt, samazināt naudas piedāvājumu. Arī to banka veic ar komercbanku starpniecību. Tomēr Latvijas Bankas rīcībā ir vairāki, daudz “smalkāki” monetārās (naudas) politikas instrumenti:

 • procentu likmes;
 • atklātās tirgus operācijas;
 • iespēja mainīt obligāto rezerves normu.
 • Ja Latvijas Banka nosaka augstākas procentu likmes, tad komercbankas vēlēsies aizņemties mazāk naudas no Latvijas Bankas, tām būs mazākas rezerves un mazāk iespēju izsniegt kredītu klientiem;
 • Jo augstāku procentu likmi nosaka Latvijas Banka, jo mazāks būs naudas daudzums apgrozībā;
 • Ja Latvijas Banka procentu likmes samazina, komercbankas gribēs aizņemties vairāk naudas no Latvijas Bankas, varēs izsniegt vairāk kredītu un palielināsies naudas daudzums apgrozībā.

Atklātā tirgus operācijas. Procentu likmes paliek it kā tikai bankas noslēpums, tās nav redzamas. Tomēr Latvijas Banka darbojas arī atklātā tirgū – pārdot ārzemju konvertējamās valūtas, valsts vērtspapīrus, obligācijas.

 • Ja Latvijas Banka pārdod bankām vai privātpersonām valūtas vai vērtspapīrus, tad lata daudzums apgrozībā samazinās, jo pret “papīrīšiem” pircēji pretī atdod “dzīvu” naudu;
 • Ja Latvijas Banka pērk (atpērk) vērtspapīrus vai valūtas, tad naudas daudzums apgrozībā palielinās, jo “papīrīšus” paņems Latvijas Banka, bet pretī dos “dzīvu” naudu;
 • Komercbankas un privātpersonas stimulē iegādāties vērtspapīrus izdevīgie noteikumi un peļņa.

Obligāto rezervju prasības.

 • Samazinot obligāto rezervju prasības, Latvijas Banka var palielināt daudzumu apgrozībā. Tas notiks tāpēc, ka komercbankām obligātajās rezervēs būs jātur mazāk naudas, līdz ar to lielāku summu varēs izsniegt kredītā. Samazinot obligāto rezervju prasības, palielinājies naudas daudzums apgrozībā.

Ja vēlies uzzināt vairāk par Latvijas Bankas darbību noteikti dodies uz apmeklētāju centru “Naudas pasaule“. Centrs ir interaktīvs finanšu izglītības un informācijas centrs katram, kas interesējas par naudas politiku, apriti un vēsturi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *