Kravu apdrošināšana

Kravu apdrošināšanai vajadzētu būt aktuālai tēmai, ikvienas kravas īpašniekam, jo tieši ar apdrošināšanas palīdzību iespējams izvairīties no zaudējumiem, kas varētu rasties kravas transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas posmos. Apdrošinot kravu, kravas īpašnieks var nesatraukties par dabas stihijām, zagļiem, satiksmes negadījumiem, vai jebkuru citu iespējamību kravu sabojāt.

Kravu apdrošināšanu piedāvā vairāki gan populāri, gan mazāk zināmi apdrošinātāji Latvijā. Apdrošināšanas izmaksas atkarīgas gan no konkrētās firmas cenrāžiem, gan arī apdrošināšanas paketes apjoma, jeb apdrošināšanas gadījumiem, kuros tiek izmaksāta kompensācija un segti radušies zaudējumi.

Jāņem vērā, ka pat, ja kravu pārvadātajam ir civiltiesiskā apdrošināšanas, kura sedz pārvadātāja vainas dēļ radušos zaudējumus, tas nenozīmē, ka visos gadījumos jums tiks izmaksāta kompensācija, par bojāto kravu, jo šī apdrošināšana sedz tikai tos zaudējumus, kas, kā jau iepriekš minēts, radušies pārvadātāja vainas vai bezdarbības dēļ, pie kuras netiek pieskaitīti dabas stihiju rezultātā radušies zaudējumi, zagļu uzbrukumi, iekraušanas un izkraušanas laikā radušies bojājumi utt.

Apdrošinātāji parasti piedāvā apdrošināšu, kura darbojas visu valstu robežās, turklāt ikviens kravas īpašnieks atkarībā no situācijas var izvēlēties, kārtot vienreizējo polisi vai slēgt ilglaicīgu līgumu ar apdrošinātājiem, kas ilgtermiņā ļauj ietaupīt līdzekļus un ir izdevīgāks.

Tā kā apdrošinātāju kas piedāvā kravu apdrošināšanu ir visai daudz, izvēloties sev piemērotāko, noteikti ņemiet vērā ne tikai polises cenu, bet arī tajā iekļautos apdrošināšanas gadījumus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *