Ko turīgi cilvēki dara atšķirīgi no pārējiem

Ko nozīmē turība? Vai tā ir liela bagātība naudas izteiksmē? Vai tā ir vienkārši spēja „turēt” savu īpašumu un naudu pienācīgi? Mans uzskats šajā jautājumā vairāk sliecas uz otro. Turklāt „turēt” mantu var visnotaļ dažādi. Paskatīsimies, kā to dara bagāti cilvēki!

Pirmkārt, bagāts cilvēks ir tas, kuram nav bail pazaudēt savu finanšu kapitālu. Bagāts cilvēks ir tas, kuram ir skaidrs, ka īstā bagātība rodas cilvēku sirdīs. Bagātais tur dārgas to cilvēku dvēseles, ar kurām viņš ir saistīts ģimenes, draudzības un mīlestības saitēm. Bagātais būs tas, kuram nav nepieciešama ārišķība, jo viņam viss jau pieder, un viņš grib būt vienkāršs, jauks cilvēks, kurš dzīvo interesantu dzīvi.

Šeit jāizdara atkāpe: kādēļ būt jaukam ir svarīgāk, kā turīgam mantiskajā izpratnē? Tādēļ, ka iekšējās kvalitātes ir daudz noturīgākas par taustāmajām. Zaudējot mantu, naudu un īpašumus, tev vēl joprojām pieder viss, ko tu esi attīstījis sevī iekšēji. Kā būt jaukam – tas jāizpēta tev pašam – eksperimentu veidā. Un bagātais to jau ir sapratis.

Un vēl nobeigumā. Cilvēki „pērk” to, ko viņi redz („people buy what they see”). Ja tev ir nauda, bet tevī vairāk tiek saskatītas morālās kvalitātes, tu jau esi uz īstas bagātības sliekšņa. „Pastiepies un dabū”, kā dziedāja Kaupers un Gustavs Butelis (Arstarulsmirus).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *