Kas ir fiksēta un mainīga likme?

Lai aizņemtos saprātīgi un atbilstoši saviem ienākumiem – jābūt zinošam dažādos terminos un jāizprot visi noteikumi un nosacījumi. Šoreiz par to, kas ir fiksētā un mainīgā likme.

Fiksēta likme – uz noteiktu termiņu, kas atkarībā no bankas var būt no 2 līdz 10 gadiem, tā paliek nemainīga. Ja kredītlīgums tiek noslēgts, piemēram, uz 10 gadiem un likme tiek fiksēta uz 5 gadu termiņu, tad paejot 5 gadiem, likme tiek izmainīta un atkarībā no dažādiem apstākļiem, kurus ietekmē situācija banku tirgū, valstī un pasaulē, tā var būtiski pieaugt vai samazināties.

Mainīga likme – tiek regulāri pārskatīta. Visbiežāk šis process norisinās reizi 3 vai 6 mēnešos. Līdz ar to, protams, pastāv iespēja, ka laika gaitā mainīgā likme nebūs tāda pati kā līguma darbības sākumposmā. Ņem vērā, ka jo ilgāks laiks uz kuru fiksēta likme, jo lielāka tā ir salīdzinājumā ar likmēm, kuras mainās ik pēc 3 mēnešiem, 6 mēnešiem, 1 gada, 2 gadiem utt.

Īpaši jāuzsver, ka pastāv būtiskas atšķirības starp bankām kā tās traktē jēdzienu fiksēta likme, tad tas apgrūtina uzdevumu salīdzināt dažādu banku fiksētās likmes.

Mainīga un nemainīgā procentu likme – būtiski nosacījumi, kas Tev palīdzēs pieņemt pareizo risinājumu:

  • Visbiežāk šī likme sastāv no divām daļām – no fiksētās (nemainīgā jeb pievienotā procentu likme) daļas un mainīgas daļas;
  • Mainīgā procentu likmes daļa parasti ir naudas tirgus indekss, kuru sauc par LIBOR (ASV dolāru procentu likmju indekss), RIGIBOR (latu procentu likmju indekss) vai EURIBOR (EUR procentu likmju indekss);
  • Mainīgā likmes daļa ir svārstīga un ik pēc noteikta laika (piemēram, 3 – 6 mēnešiem) var mainīties uz zemāku vai augstāku likmi. Līgumā kredīta devējam jāparedz, cik bieži un kādā datumā notiek likmes pārrēķins, izmantojot aktuālo RIGIBOR, EURIBOR vai LIBOR indeksu;
  • Savukārt nemainīgā procentu likmes daļa jeb pievienotā likme ir bankas novērtējums konkrētā kredīta riskam, kas atkarīga no Tavas kredītvēstures, darījuma riska, ekonomiskās situācijas u.c. apstākļiem;
  • Bieži kredīta devēji savos kredīta līgumos paredz arī mainīgās procentu likmes nemainīgās daļas pārskatīšanu ik pēc noteikta laika perioda, tādēļ, iepazīstoties ar līguma projektu;
  • Noteikti iepazīsties ar to, uz cik ilgu laika periodu mainīgās procentu likmes nemainīgā daļa ir fiksēta, jo pastāv risks, ka šī likme pēc attiecīgā perioda var tikt arī paaugstināta atkarībā no dažādiem tirgus faktoriem atbilstoši līgumā paredzētajam.

Izvēloties kredītus jāpievērš liela nozīme dažādiem būtiskiem nosacījumiem, piemēram, mainīgajai un nemainīgajai procentu likme. Protams, jāatgādina arī par saprātīgu aizņemšanos atbilstoši savai maksātspējai. Izvēlies piemērotāko finansu risinājumu – iepriekš rūpīgi salīdzini visus piedāvājumus un aizņemies sev piemērotāko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *