Kas ir biznesa inkubators

Kas ir biznesa inkubators? Ja investori atbalsta jaunos uzņēmumus ar kapitāla ieguldījumiem, tad biznesa inkubatori uzņem tos, kuru biznesa idejas ir pietiekami interesantas, un piedāvā informāciju, kā attīstīt biznesu ar nemateriālajiem līdzekļiem, piemēram, izglīto uzņēmējus mārketingā un grāmatvedībā. No 2009. līdz 2014. gadam Latvijā aktīvi darbojās privātie biznesa inkubatori, patlaban likumdošanas izmaiņu dēļ to darbība ir nedaudz mazinājusies. Šīs aģentūras palīdzēja attīstīt dažādas uzņēmējdarbības idejas, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem. Sfēras, kurās tika piedāvātas jaunās idejas, bija visdažādākās. Lauku apvidos tika atbalstīts ikviens, kuram bija vērā ņemama iniciatīva. Biznesa inkubatoros uzņēmēji varēja iegūt īslaicīgu atbalstu, lai vēlāk darbotos jau patstāvīgi. Taču šobrīd Latvijas Ekonomikas ministrija vēlas atbalstīt savu inkubatoru tīkla veidošanu, iesaistot šajā projektā LIAA (Latvijas Investīciju attīstības aģentūra). Ekonomikas ministrija gan atzīst, ka šis projekts domāts inkubatoru administrēšanai, piemēram, izveidojot birojus, rodot darbiniekus jaunajās telpās un solot sadarbību ar līdzšinējiem biznesa inkubatoriem, rīkojot publiskos iepirkumus inkubācijas pakalpojumu sniedzējiem. Taču privāto inkubatoru vadītāji, kas līdz šim ir bijuši jauno uzņēmumu atbalsts, pagaidām nesaskata EM rīcību šajā virzienā. Piemēram, Ekonomikas ministrija vēl neatklāj publiskā iepirkuma prasību kopumu, kas būtu jāievēro pretendentiem. Privātais biznesa inkubatoru sektors līdz ar to zaudē uzņēmumu cirkulāciju savā apritē, gaidot tālāku Ekonomikas ministrijas rīcību. Daži privāto inkubatoru vadītāji arī min, ka viņu gūtā pieredze patlaban netiek izmantota jaunā projekta realizēšanā, tādējādi atklājot savas bažas par pašu biznesa tālāko nākotni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *