Grāmatvedības ārpakalpojumi 2018

Sava grāmatvedībaFirmas, kuras nodarbojas ar grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanu 2018. gadā piedāvā pārņemt visus vai dažus grāmatvedības ikdienas darbus, ļaujot klientiem koncentrēties uz savu pamatdarbību.

Pakalpojuma klāsta piedāvājumā ir izteikta pievienotā vērtība attiecībā uz grāmatvedības sistēmu un procesu optimizāciju un grāmatvedības programmu ieviešanu. Grāmatvedības ārpakalpojumu firmu iekšējie procesi ir ļoti efektīvi: tiek garantēts tas, ka pakalpojums vienmēr tiks sniegts kvalitatīvi, bez nodošanas termiņu kavēšanās, kā arī tas, ka klienta dati viennozīmīgi regulāri tiks dublēti, kas ir ļoti svarīgs faktors, lai skatoties ilgtermiņā firma būtu pasargāta no dažādiem “klupšanas akmeņiem”.

Grāmatvedības ārpakalpojumu firmas 2018. gadā piedāvā aptver visas darbības, ko parasti veic finanšu nodaļa: grāmatvedība, rēķinvedība, ar likumu noteiktie pārskati (gada bilances, ceturkšņa pārskati un c.) un vadības ziņojumi, nodokļu saistību izpilde, darba algu uzskaite (izrietoši iespējama – darba laika uzskaite), personāla administrēšana, dokumentu arhivēšana un citas ar grāmatvedību saistītas konsultācijas.

Firmas, kuras sniedz ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus, uzsver, ka tās vienmēr centīsies sniegt augstāko iespējamo elastības sadali attiecībā starp šo pakalpojuma sniedzēju un firmu, kura jāapkalpo. Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji pārliecināti, ka kvalitatīvas konsultācijas un optimālo sadarbību var vislabāk nodrošināt, pilnībā izprotot galvenos uzņēmuma virzītājspēkus. Tāpēc, piedāvājot pakalpojumus, cenšas veidot ar klientiem uzticamas ilgtermiņa attiecības – būt par patiesu partneri klienta ikdienas darbībā un stratēģisko lēmumu pieņemšanā, sniedzot grāmatvedības un pārskatu risinājumus, izstrādājot nepieciešamos dokumentus, atklājot potenciālās iespējas vai riskus un virzot uzņēmumu uz inovācijām un optimizāciju. Uzticot delikātas, varbūt pat sensitīvas biznesa idejas vai komerciālus projektus, iespēja izmantot iegūtās zināšanas un pieredzi, lai rastu vislabākos risinājumus klienta centieniem.

Tas būs pieejams ne tikai 2018. Gadā, bet arī turpmāk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.