Kā iegādāties zemi?

Ja nepietiek brīvu līdzekļu, lai iegādātos zemes gabalu privātām vai uzņēmuma vajadzībām, tad viena no alternatīvām ir kredīts zemes iegādei. Tas nozīmē, ka Jums tiks izsniegts aizdevums, lai Jūs varētu iegādāties savu izraudzīto zemes platību. Tomēr, izpētot Latvijas aizdevēju tirgu, top skaidrs, ka nav ļoti daudz iespēju izmantot šo kredītu – pārsvarā zemes gabala iegāde tiek piedāvāta ar hipotekārā kredīta palīdzību. Tas nozīmē, ka Jums būs jāieķīlā kā nodrošinājums savs nekustamais īpašums. Šajā rakstā tiks iztirzāti tie kredīti, kuru primārais mērķis ir zemes iegāde.

Vai šis kredīta veids ir man piemērots?

Ja vēlaties iegādāties zemi, kuras vērtība nav lielāka par pāris tūkstošiem eiro, iespējams, varat izlīdzēties ar patēriņa kredītu, kuru varēsiet atmaksāt ar ikmēneša ienākumiem. Tādējādi Jūs izvairīsieties no ķīlas nodrošinājumu, taču, no otras puses, maksājamie procenti būs krietni vien augstāki.

Ja iemesls Jūsu vēlmei iegādāties zemi ir lauksaimniecības mērķi, varat pieteikties speciālajam Lauku attīstības fonda kredītam, kurš būs visai izdevīgs veids, turklāt no Jums netiks prasīta papildu ķīla, ja vien zemi iegādāsieties par noteikto tirgus vērtību.

Kas nepieciešams kredīta nokārtošanai?

Jums ir jābūt atvērtam bankas kontam kādā no Latvijā esošajām bankām, lai kompānija varētu Jums pārskaitīt aizdevuma summu. Tāpat Jums jābūt sasniegušam atbilstošu vecumu un jābūt Latvijas Republikas pastāvīgajam rezidentam (pilsonim vai nepilsonim ar neierobežotu uzturēšanās atļauju).

Noformējot līgumu, vajadzīgi arī attiecīgi dokumenti – zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns vai būvniecības projekts. Tas ir atkarīgs no tā, kāda veida nekustamais īpašums Jums pieder.

Ko var apdrošināt (īpašumi)?

Apdrošināt var jebkāda veida nekustamo īpašumu (dzīvokli, privātmāju, ēku, ražošanas vai tirdzniecības telpas, noliktavas, biroju) un kustamo īpašumu, piemēram, iedzīvi, preces, ražošanas iekārtas, biroja aprīkojumu. Var apdrošināt arī atsevišķu telpu un mantu. Rūpīgi jāizvērtē atšķirīgu apdrošinātāju nosacījumi, jo tie var atšķirties. Piemēram, “Swedbank” piedāvā apdrošināt tikai dzīvokli vai māju. Taču starp visiem apdrošinātājiem noteikti atradīsies kāds, kas piedāvās apdrošināt tieši Jums vajadzīgo īpašuma veidu vai mantu.

Kas jādara, lai pieteiktu atlīdzību, kad gadījies negadījums?

Ja ar Jūsu mājokli notikusi nelaime, tad Jums steidzami par to jāziņo apdrošinātājiem, zvanot uz viņu noteikto tālruni pēc iespējas ātrāk, visbiežāk 24 stundu laikā. Kā arī Jums būs jāiesniedz pieteikuma forma apdrošināšanas kompānijai – to Jums pastāstīs nodaļas darbinieks, kad būs pieņēmis Jūsu paziņojumu par nelaimi. Jums arī tiks dotas tālākas norādes, kā jārīkojas negadījuma vietā un pēc tam.

Tomēr ir universāli gadījumi, kuriem ir piemērojams šablons, kā rīkoties. Piemēram, ja Jūsu mājoklim bojājumus ir nodarījušas trešās personas (arī zādzības un ielaušanās gadījumā), ieteicams nekavējoties ziņot policijai. Ja Jums ir apsardzes dienests, ir jāpaziņo arī tam, ja vien tas jau iepriekš nav saņēmis signālu no apsardzes iekārtām.

Ja ir noticis sprādziens vai ugunsgrēks, par to ir jāziņo glābšanas dienestiem. Tāpat arī, ja neizdodas noslēgt ūdens cauruļvadus, kuri negadījuma rezultātā ir bojāti. Ja Jūsu mājoklis ir appludināts un Jūs varat appludināt savus kaimiņus, par to jāziņo nama apsaimniekotājam.

Kravu apdrošināšana

Kravu apdrošināšanai vajadzētu būt aktuālai tēmai, ikvienas kravas īpašniekam, jo tieši ar apdrošināšanas palīdzību iespējams izvairīties no zaudējumiem, kas varētu rasties kravas transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas posmos. Apdrošinot kravu, kravas īpašnieks var nesatraukties par dabas stihijām, zagļiem, satiksmes negadījumiem, vai jebkuru citu iespējamību kravu sabojāt.

Kravu apdrošināšanu piedāvā vairāki gan populāri, gan mazāk zināmi apdrošinātāji Latvijā. Apdrošināšanas izmaksas atkarīgas gan no konkrētās firmas cenrāžiem, gan arī apdrošināšanas paketes apjoma, jeb apdrošināšanas gadījumiem, kuros tiek izmaksāta kompensācija un segti radušies zaudējumi.

Jāņem vērā, ka pat, ja kravu pārvadātajam ir civiltiesiskā apdrošināšanas, kura sedz pārvadātāja vainas dēļ radušos zaudējumus, tas nenozīmē, ka visos gadījumos jums tiks izmaksāta kompensācija, par bojāto kravu, jo šī apdrošināšana sedz tikai tos zaudējumus, kas, kā jau iepriekš minēts, radušies pārvadātāja vainas vai bezdarbības dēļ, pie kuras netiek pieskaitīti dabas stihiju rezultātā radušies zaudējumi, zagļu uzbrukumi, iekraušanas un izkraušanas laikā radušies bojājumi utt.

Apdrošinātāji parasti piedāvā apdrošināšu, kura darbojas visu valstu robežās, turklāt ikviens kravas īpašnieks atkarībā no situācijas var izvēlēties, kārtot vienreizējo polisi vai slēgt ilglaicīgu līgumu ar apdrošinātājiem, kas ilgtermiņā ļauj ietaupīt līdzekļus un ir izdevīgāks.

Tā kā apdrošinātāju kas piedāvā kravu apdrošināšanu ir visai daudz, izvēloties sev piemērotāko, noteikti ņemiet vērā ne tikai polises cenu, bet arī tajā iekļautos apdrošināšanas gadījumus.

Latvijas nauda – eiro

Latvija jau kopš 2004. gada 1. maija ir Eiropas Savienības dalībniece un Eiropas Savienības Ekonomikas un Monetārās Savienības dalībniece. Tāpēc Latvijas valstij bija paredzēts līdz 2008. gada 1. janvārim pāriet uz Eiropas vienoto valūtu eiro. 2005. gada 1. janvārī Latvijas Banka piesaistīja latu eiro pēc kursa: 1 EUR = 0,702804 LVL.[1] Taču sakarā ar nestabilo ekonomisko situāciju un tai sekojošo Latvijas finanšu un pārvaldes krīzi (2008—2010), pāreju uz eiro atlika līdz 2014. gada 1. janvārim.

Jāuzsver, ka eiro ir kopējā valūta deviņpadsmit Eiropas Savienības valstīm, kas veido Eiropas Monetāro Savienību.

Latvijas nauda ir monētas jeb starptautiskas eiro monētas, kas laistas apgrozībā 2014. gada 1. janvārī. Uz Latvijas valsts izlaisto eiro monētu tā dēvētās nacionālās puses (kas katrā eirozonas valstī izdotām monētām ir atšķirīga) ir atveidoti dažādi Latviju raksturojoši simboli.

Piemēram, uz Latvijas 1 un 2 eiro monētu valsts puses ir attēlots tautumeitas portrets (no pirmskara Latvijas Republikas 5 latu monētas), uz 10, 20 un 50 centu monētām — Latvijas lielā ģerboņa attēls un uz 1, 2 un 5 centu monētām — Latvijas mazā ģerboņa attēls. Jāuzsver, ka šos dizaina paraugus ir apstiprinājusi Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu padomes Eiro monētu apakškomiteja.

Svarīgi minēt, ka banknotes visā eiro zonā ir pilnībā identiskas. Arī citu valstu eiro monētām vienas puses dizains ir visās valstīs kopīgs, taču monētu otras puses dizainu katra valsts izvēlas pati. Jāuzsver, ka tieši monētu dizains dara naudas izveidi sarežģītāku, taču daudzveidīgums ir interesants jebkuram debitoram.

Ir interesanti salīdzināt dažādu valstu eiro monētas, kas ļauj spriest par konkrētās valsts nozīmīgiem simboliem un dažādiem vēstures notikumiem. Jāuzsver, ka dizaina atšķirības nemaina faktu, ka pilnībā visas eiro monētas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis ikvienā eiro zonas valstī.

Savos finansu darījumos esi prātīgs un atbildīgs – veic naudas darījumus izlasot visus līguma noteikumus un tikai tad, ja Tev ir atbilstoša maksātspēja. Eiro valūtai ir ļoti liela nozīme gan mūsu ikdienā, gan plānojot lielākus dzīves notikumus, vajadzības un vēlmes.

Kas ir fiksēta un mainīga likme?

Lai aizņemtos saprātīgi un atbilstoši saviem ienākumiem – jābūt zinošam dažādos terminos un jāizprot visi noteikumi un nosacījumi. Šoreiz par to, kas ir fiksētā un mainīgā likme.

Fiksēta likme – uz noteiktu termiņu, kas atkarībā no bankas var būt no 2 līdz 10 gadiem, tā paliek nemainīga. Ja kredītlīgums tiek noslēgts, piemēram, uz 10 gadiem un likme tiek fiksēta uz 5 gadu termiņu, tad paejot 5 gadiem, likme tiek izmainīta un atkarībā no dažādiem apstākļiem, kurus ietekmē situācija banku tirgū, valstī un pasaulē, tā var būtiski pieaugt vai samazināties.

Mainīga likme – tiek regulāri pārskatīta. Visbiežāk šis process norisinās reizi 3 vai 6 mēnešos. Līdz ar to, protams, pastāv iespēja, ka laika gaitā mainīgā likme nebūs tāda pati kā līguma darbības sākumposmā. Ņem vērā, ka jo ilgāks laiks uz kuru fiksēta likme, jo lielāka tā ir salīdzinājumā ar likmēm, kuras mainās ik pēc 3 mēnešiem, 6 mēnešiem, 1 gada, 2 gadiem utt.

Īpaši jāuzsver, ka pastāv būtiskas atšķirības starp bankām kā tās traktē jēdzienu fiksēta likme, tad tas apgrūtina uzdevumu salīdzināt dažādu banku fiksētās likmes.

Mainīga un nemainīgā procentu likme – būtiski nosacījumi, kas Tev palīdzēs pieņemt pareizo risinājumu:

 • Visbiežāk šī likme sastāv no divām daļām – no fiksētās (nemainīgā jeb pievienotā procentu likme) daļas un mainīgas daļas;
 • Mainīgā procentu likmes daļa parasti ir naudas tirgus indekss, kuru sauc par LIBOR (ASV dolāru procentu likmju indekss), RIGIBOR (latu procentu likmju indekss) vai EURIBOR (EUR procentu likmju indekss);
 • Mainīgā likmes daļa ir svārstīga un ik pēc noteikta laika (piemēram, 3 – 6 mēnešiem) var mainīties uz zemāku vai augstāku likmi. Līgumā kredīta devējam jāparedz, cik bieži un kādā datumā notiek likmes pārrēķins, izmantojot aktuālo RIGIBOR, EURIBOR vai LIBOR indeksu;
 • Savukārt nemainīgā procentu likmes daļa jeb pievienotā likme ir bankas novērtējums konkrētā kredīta riskam, kas atkarīga no Tavas kredītvēstures, darījuma riska, ekonomiskās situācijas u.c. apstākļiem;
 • Bieži kredīta devēji savos kredīta līgumos paredz arī mainīgās procentu likmes nemainīgās daļas pārskatīšanu ik pēc noteikta laika perioda, tādēļ, iepazīstoties ar līguma projektu;
 • Noteikti iepazīsties ar to, uz cik ilgu laika periodu mainīgās procentu likmes nemainīgā daļa ir fiksēta, jo pastāv risks, ka šī likme pēc attiecīgā perioda var tikt arī paaugstināta atkarībā no dažādiem tirgus faktoriem atbilstoši līgumā paredzētajam.

Izvēloties kredītus jāpievērš liela nozīme dažādiem būtiskiem nosacījumiem, piemēram, mainīgajai un nemainīgajai procentu likme. Protams, jāatgādina arī par saprātīgu aizņemšanos atbilstoši savai maksātspējai. Izvēlies piemērotāko finansu risinājumu – iepriekš rūpīgi salīdzini visus piedāvājumus un aizņemies sev piemērotāko.

Finansiāla neatkarība

Daudzi no mums jau kopš tīņu gadiem sapņo būt finansiāli neatkarīgi no vecākiem un pelnīt lielu algu. Citi finansiālu neatkarību sasniedz izglītojoties, bet citiem noteicošā finansiālās neatkarības iegūšanā ir praktiskā pieredze un studijas ārvalstīs. Būtiska ir arī veiksme un pozitīvā domāšana. Tikai no katra paša darba spējām ir atkarīga finansiālā neatkarība.

Jāuzsver, ka tas par ko cilvēks domā, atspoguļojas indivīda darbos un tikai no darbiem redzams ir rezultāts. Svarīga ir pozitīvā domāšana un ticība saviem spēkiem.

Lai gūtu panākumus kādā dzīves svērā, kurā Tu vēlies būt veiksmīgs, svarīgākais ir pilnveidot sevi kā personību. Cilvēkus neinteresēs Tava biznesa ideja, prece vai pakalpojums, ko Tu piedāvāsi, ja prezentēsi to ar negatīvu vai drūmu attieksmi.

Ja tu vēlies, piemēram, attīstīt savu biznesu – dari savu lietu labi un attiecies pozitīvi pret ikvienu. Svarīga ir arī mīlestība pret savu nodarbi, biznesa ideju vai jebko citu ar ko vēlies gūt finansiālu neatkarību – Ja Tevī nebūs darba mīlestības, Tavs bizness negūs atzinību un piekrišanu.

Attīsti savu biznesa ideju un gūsti finansiālu neatkarību

 • Piemēram, katru dienu velti vismaz 30 minūtes sava biznesa attīstības treniņam. Lasi grāmatas vai studē citus materiālus, kas attiecas uz tieši Tava iecerētā biznesa veidošanu;
 • Velti 30 minūtes savai motivācijai. Tici vai nē – motivācija Tev ir nepieciešama, lai veiksmīgāk sasniegtu iecerēto mērķi. Lai arī cik motivēts Tu jūties, ikdienas motivācijas deva Tev palīdzēs justies pārliecinātākam par sevi, savu biznesu.

Ja arī Tev pagaidām nav sava biznesa ideja, varbūt ir vērts apdomāt savas intereses un vēlmes. Jāuzsver, ka tieši biznesa ideja un tās realizācija var būtiski ietekmēt Tavu finansiālo situāciju un pozitīva rezultāta gadījumā ir iespējams sasniegt finansiālu neatkarību.

Vēl ļoti daudzi mācās sev interesējošās lietas un nozares, gūst pieredzi gan Latvijas, gan starptautiskajā mērogā, iegūst jaunu pieredzi un gala rezultātā atrod labi apmaksātu darbu, kas spēj nodrošināt finansiālu neatkarību. Iespējams, ir itin viss – galvenais, lai Tev būtu interese, pašmotivācija, vēlme, zināšanas un, protams, veiksme, lai, piemēram, realizētu biznesa ideju par savu kafejnīcu, kas, iespējams, spēs nodrošināt finansiālu neatkarību. Protams, vienmēr ir riski, bet kas neriskē, nestrādā un nemēģina – nekad negūst pieredzi un nesasniedz rezultātu.

Pašlaik jaunajiem uzņēmējiem tiek piedāvāti dažādi konkursi, inkobācijas projekti, kas palīdz veiksmīgi realizēt un uzsākt savu biznesu.

Mūsdienu saspringtajā dzīves ritmā iespējams ir itin viss – svarīgi ir uzdrīkstēties un izmēģināt savus spēkus, jo tikai tie, kas ir sava ceļa gājēji sasniedz savus mērķus, piemēram, kļūstot finansiāli neatkarīgi un var gan paši sevi uzturēt, gan parūpēties par savu ģimeni un veikt gan lielākus, gan mazākus finansu darījumus.

Savu finanšu sakārtošana

Reālistisks budžets atbrīvo papildus naudu. Jums ir iespēja tērēt savu naudu par lietām, ko Jūs patiešām vēlaties, nevis izšķērdēt to lietām, par kuru iegādi Jūs pat neatceraties. Ja Jūs esat kādreiz ielūkojies makā un brīnījies par to, kur ir iztērēta visa nauda, Jums ir nepieciešams izveidot budžetu. Galu galā, piecdesmit eiro var iztērēt diezgan ātri.

Budžets var uzlabot Jūsu laulību vai attiecības. Ja Jūs abi pieturaties pie budžeta, tas Jūs satuvinās. Jūs strādājat kopīgiem mērķiem. Strīdi par naudu būs mazinājušies. Jūs parādīsiet, ka Jūs cienāt viens otra vēlmes un vajadzības, tērējot apdomīgi.

Budžets palīdz Jums izkļūt no parādiem. Tas arī palīdz Jums neradīt jaunus parādus. Jūsu taupīšanas mērķi ir ļoti svarīgi. Par eiro, ko Jūs tērējat no kartes, Jūs atņemat vairāk no Jūsu ietaupījumiem. Apskatiet, cik ātri Jūsu ietaupījumi var uzkrāties. Apskatiet, cik ilgs laiks Jums ir nepieciešams, lai nomaksātu savus parādus. Ir viegli redzēt, ka Jums vajadzētu izveidot plānu, lai nomaksātu parādus un likt Jūsu naudai strādāt Jūsu labā, nevis pret jums.

Budžets var uzlabot Jūsu dzīves kvalitāti. Jums ir plāns. Jums vairs nav jāguļ nomodā, prātojot, kā savilkt galus. Jūsu budžets ļauj Jums redzēt lietas daudz skaidrāk. Jūs būsiet mierīgāks un spēsiet baudīt dzīvi mazliet vairāk.

Tas, kā Jūs plānosiet budžetu šiem izdevumiem, būs Jūsu personīgā izvēle. Jūs varat izmantot vidējo rādītāju, augstāko vai zemāko rādītāju. Ja Jūsu elektrības rēķins ir apmēram 50 € vasaras mēnešos, bet ir 150 € ziemas mēnešos, Jūs varētu izvēlēties budžetā ietvert mazāko skaitli, tomēr gudrāk būtu norādīt vismaz 100 € mēnesī. Tas ļauj uzkrāt papildus daļu no Jūsu budžeta, tāpēc Jums jau būs pievienotās izmaksas dārgākajos mēnešos.

Kā izkļūt no parādiem?

Ja Jūs esat dziļi parādos un esat bijuši jau gadiem, Jūs varat zaudēt cerību jebkad iegūt kontroli pār savām finansēm. Lai gan Jūsu nākotne var izskatīties diezgan drūma ar lielu daudzumu parādu, ir cerība: Ir soļi, kurus Jūs varat spert šodien, lai sāktu šos parādus pārvaldīt, un neļaut tiem kļūt vēl sliktākiem.

Viens no labākajiem veidiem, kā pārvaldīt parādus vienlaikus baudot dzīvi, ir izmantot personas vai mājsaimniecības budžetu. Budžets ir vienkāršs finanšu plāns. Tas reģistrē, cik lieli ir Jūsu ienākumi un cik daudz Jūs tērējat katru mēnesi.

Budžetu nav grūti izveidot, bet to var būt nedaudz grūti ievērot. Ar nelielu gribasspēku un disciplīnu, budžets var palīdzēt Jums kontrolēt naudas plūsmu katru mēnesi un palīdzēt Jums izvairīties no papildus parādiem. Dažreiz budžets var pat palīdzēt Jums samazināt pašreizējos parādus.

Lai izveidotu budžetu, sāciet uzdodot sev dažus jautājumus, un pierakstiet atbildes:

 1. Cik daudz kopējo ienākumu Jums ir katru mēnesi? Nepierakstiet šeit savu algu; Jums ir jāpiefiksē Jūsu faktiskie ienākumi. Ienākumi ir faktiskā saņemtā nauda – pēc nodokļu nomaksas.
 2. Kādas ir Jūsu fiksētās izmaksas katru mēnesi? Fiksētie izdevumi ietver rēķinus, kas ir nemainīgi. Tie ietver hipotēku, īri, kredīta kontus, auto maksājumus un apdrošināšanu.
 3. Kādas ir Jūsu mainīgās izmaksas katru mēnesi? Tās ietvers komunālo pakalpojumu rēķinus, benzīnu un pārtikas preces.

Pēc savas būtības, mainīgie rēķini ir grūtāk iestrādājami budžetā. Ja Jums ir daudzi iepriekšējie rēķini, izmantojiet tos kā atsauci, saskaitot tos un iegūstot vidējo rādītāju. Vai nosakiet augstāko un zemāko un izrēķiniet vidējo no tā.

Ko Jums dos budžeta izveide?

Jūsu budžets ļauj Jums atcerēties savu uzkrājumu mērķus. Tā ir vieglāk pretoties kārdinājumam, ja Jums pastāvīgi tiek atgādināts par to, kam Jūs ietaupāt. Jums faktiski var būt vairāk tērējamās naudas ar budžetu. Lielākā daļa cilvēku pieņem, ka budžeta izveide nozīmē, ka Jūs nevarēsiet brīvi iepirkties. Nav tiesa. Patiesībā Jums būs vairāk naudas, jo Jūs tērēsiet gudri. Vienkārši atlieciet naudu tikai iepirkšanās tūrēm. Tādā veidā Jūs nejutīsiet vainas apziņu.

Budžets palīdzēs Jums izvairīties no parādiem, palīdzēs izkļūt no parādiem un ļaus Jums labāk saprast, kādēļ kredīti nav laba ideja. Kad Jūs apsēdīsieties un pierakstīsiet visus savus kredītkaršu parādus, Jūs redzēsiet, kāpēc Jums ir nepieciešams no tiem atbrīvoties. Saskaitiet visas summas un aprēķiniet, cik ilgi minimālie maksājumi būs nepieciešami, lai tos apmaksātu.

Budžets Jūs neierobežo, bet atbrīvo. Cilvēki, kam ir savs budžets, tērē daudz apdomīgāk. Viņi iegulda gudri. Viņi var ātrāk izkļūt no parādiem. Viņiem ir mazāk stresa, jo viss ir izplānots. Viņi zina, ka viņu nauda ir droša. Viņi to kontrolē.

Apsēdieties un izveidojiet savu budžetu jau tagad. Jūs tiešām teiksiet tam paldies kādreiz par visām priekšrocībām, ko tas Jums sniedz. Ir nepieciešams tikai nedaudz laika.

50 eiro kredīts internetā

KredītiĀtrie kredīti internetā ir ātra un ērta metode, kā iegūt naudas avansu un sniedz aizņēmējiem lielākas izvēles iespējas attiecībā uz atmaksas noteikumiem un nosacījumiem.

Ātro kredīti aizdevēji pieprasa, lai aizņēmējs būtu pilngadīgs ar stabilu darbu un ienākumiem. Kad šie nosacījumi ir izpildīti, kredīts tiek nekavējoties apstiprināts un nauda tiek elektroniski ieskaitīta aizņēmēja kontā. Aizņēmējam ir nepieciešams izpētīt dažādus aizdevējus, lai atrastu to, kas piedāvā aizņēmēja prasībām vispiemērotākos noteikumus un procentu likmes.

Vispārējā pasaules ekonomiskajā situācijā vairumam cilvēku ir grūti izpildīt visas savas vajadzības ar savu algu vai ienākumiem. Daudziem no mums dažās situācijās ir nepieciešama papildus nauda 50 eiro vai nedaudz vairāk, lai izpildītu mūsu vajadzības. Tradicionālais kredītu piešķiršanas process ir grūtāks lielākajai daļai cilvēku, jo tas prasa vairāk laika un formalitāšu, bet Jūs varat izvairīties no tā, izvēloties ātros kredītus līdz 50 eiro un vairāk par 50 eiro. Šī unikālā iespēja dod klientiem milzīgu atvieglojumu un komfortu. Ātrie kredīti internetā ir plaši izmantots avots, lai iegūtu tūlītējus 50 eiro un izpildītu klientu tūlītējās vajadzības.

Daudzi no mums kādreiz mēneša vidū negaidīti sastopas ar kādu tūlītēju naudas nepieciešamību. Teiksim, piemēram, Jums ir nepieciešama noteikta naudas summa, lai nomaksātu augstos komunālos maksājumus vai medicīnas rēķinus vai dažādus citus maksājumus. Lielākajai daļai cilvēku nepatīk lūgt naudu no draugiem vai radiniekiem un tagad Jums nav nepieciešams to darīt, jo ātrie kredīti ir plaši pieejami kredītu tirgū. Procentu likmes šāda veida aizdevumiem arī ir ļoti saprātīgas, ko lielākā daļa cilvēku var atļauties. Tas ir iemesls, kāpēc šie kredīti gūst milzīgu popularitāti starp patērētāju grupām.

Kā saņemt 50 eiro izdevīgāk

Salīdziniet cenas un piedāvājumus un izvēlieties uzticamu aizdevēju un kredītu 50 eiro, kas sniedz tūlītēju palīdzību Jūsu problēmu risināšanā ar zemākiem izdevumiem. Potenciālais aizņēmējs var viegli pieteikties ātrajiem kredītiem 50 eiro, vienkārši izmantojot pieteikuma veidlapu internetā, kas aizņems tikai dažas minūtes. 50 eiro kredīta pieteikuma process tādēļ var tikt viegli pabeigts no aizņēmēja mājas vai biroja drošības un komforta, kad tas ir nepieciešams. Tie ir īstermiņa kredīti internetā, kas var atrisināt Jūsu nelielās problēmas, kas kļūst milzīgas, ja Jums nav pietiekami daudz naudas, lai segtu neparedzētos rēķinus, auto remonta rēķinus un telefona rēķinus vai ceļojumu un daudzas citas līdzīgas lietas.

Nelieli kredīti no bankām

Kādas ir aizņemšanās priekšrocības un bonusi, kad runa iet par nelieliem kredītiem no bankām un ne tikai? Turpiniet lasīt šo nelielo rakstu, kur centīsimies pastāstīt par priekšrocībām un citiem labumiem.

 • Ņemiet vērā, ka šāda veida aizdevumi ir piemēroti situācijās, kad nepieciešama konkrēta naudas summa noteiktam mērķim vai pirkumam, piemēram, dzīvokļa labiekārtošanai, slimības ārstēšanai vai citām, līdzīgām vajadzībām;
 • Izvēlieties stabilas un drošas kompānijas un to piedāvātos pakalpojumus – pozitīvas atbildes gadījumā vajadzīgā naudas summa būs pieejama Jūsu kontā uzreiz pēc līguma noslēgšanas;
 • Neliels naudas aizdevums no bankas ir izdevīgs un drošs finanšu risinājums, kas Jums palīdzēs savlaicīgi plānot savus izdevumus un budžetu – naudas atmaksa notiek saskaņā ar īpaši izveidotu maksājumu grafiku, ik mēnesi maksājot noteiktu summu;
 • Jāņem vērā, ka salīdzinot ar dažādu kompāniju piedāvājumiem – bankas patēriņa kredīta summu un procentu likmes maksājumus aprēķināta katram klientam individuāli – ņemot vērā debitora regulāros ienākumus, esošās kredītsaistības un kredītvēsturi;
 • Turklāt aizdevumi no bankām ir salīdzinoši daudz drošāki, ātrāki un tiek izsniegti bez komisijas maksas internetbankā.

Kādiem mērķiem paredzēti nelieli kredīti no bankām?

 • Mājokļa iegādei – šāds kredīta veids noderēs, ja vēlaties iegādāties dzīvokli vai māju, pārcelties uz citu mājokli –izdevīgs un atbilstošs (Jūsu maksātspējai) hipotekārais kredīts ir lieliska un ērta iespēja īstenot savus sapņus un plānus par savu mājvietu;
 • Remontam un labiekārtošanai – ja, piemēram, Jūsu mājvietai vai darba vietai ir nepieciešams remonts – izvēlieties šādu kredīta veidu;
 • Lielākiem pirkumiem – piepildiet savus plānus un ieceres un izmantojiet šo kredīta veidu, lai iegādātos, piemēram, automašīnu, ceļojumu, segtu studiju maksu vai piepildītu citas vēlmes un vajadzības;
 • Bankas piedāvā arī dažāda apmēra aizdevumus, lai Jūs varētu uzsāktu un attīstīt savu biznesu – šāds kredīta veids noderēs, ja Ja jums ir lieliska biznesa ideja, bet nepieciešams aizdevums uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai.

Vienmēr pirms aizņemšanās rūpīgi salīdziniet visus piedāvājumus un izvēlēties sev izdevīgāko un patiešām piemērotāko savai maksātspējai. Kredīti no bankām ir liela atbildība, tāpēc esiet prātīgi un rūpīgi izvērtējiet savu maksātspēju un naudas vajadzību.